Menu

供应宝钢镀锌HC420/780TRD+Z

0 Comment

        

        

        

        

        HC420/780Trd Z产额说明数据可能性不敷特别的,免得您必要更特别的理解HC420/780TRD+Z的相干数据或讨取相干datum的复数,欢送无时无刻与我痕迹。!

        
 “”””””””””””””””””””””””””””我公司可以供小吨位datum的复数,定货单是2吨。。卷开平、分条、酸洗及安心开动机器发球者,供四海植被

组织工作

        发出发球者。

        
资源区

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1145*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    *1520*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    5*1536*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1551*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    *1547*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1530*C

        
宝钢镀锌 HC300BD+Z   5*1535*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1545*C

        
宝钢镀锌 HC250/450DPD+Z    *1549*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1540*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1531*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1570*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1555*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    *1125*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1560*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1100*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    5*1539*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    *1533*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1543*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1110*C

        
宝钢镀锌 HC300BD+Z    5*1575*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1510*C

        
宝钢镀锌 HC250/450DPD+Z    *1115*C

        
宝钢镀锌 HC250/450DPD+Z    5*1512*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1150*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    1*1506*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    1*1553*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1508*C

        
宝钢镀锌 HC300BD+Z   *1546*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1500*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1130*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1025*C

        
宝钢镀锌 H260LAD+Z    5*1135*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1509*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    *1548*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1510*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1511*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1513*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    *1505*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1542*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*990*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1550*C

        
宝钢镀锌 HC300/500DPD+Z    *1503*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1155*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    5*995*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1544*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1000*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1105*C

        
宝钢镀锌 590YD+Z    5*1120*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1511*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1501*C

        
宝钢镀锌 HC250/450DPD+Z    *1552*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1010*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1020*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1502*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1513*C

        
宝钢镀锌 HC300/500DPD+Z    5*960*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1503*C

        
宝钢镀锌 HC300/500DPD+Z    2*965*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    2*1504*C

        
宝钢镀锌 590YD+Z    *970*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1505*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *975*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1506*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    5*980*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1510*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *985*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1515*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    5*1507*C

        
宝钢镀锌 590YD+Z    5*1508*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1525*C

        
宝钢镀锌 590YD+Z    *1030*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1532*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1509*C

        
宝钢镀锌 DC51D+Z    5*1015*C

        
宝钢镀锌 HC250/450DPD+Z    5*1507*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1512*C

        
宝钢镀锌 440WD+Z    *1502*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1502*C

        
宝钢镀锌 HC1030/1300MS+Z    *1534*C

        
宝钢镀锌 HC300/500DPD+Z    5*1005*C

        
宝钢镀锌 590YD+Z    5*1580*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1554*C

        
宝钢镀锌 HC300/500DPD+Z    *1504*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1535*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1550*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1538*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1565*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1529*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1140*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1545*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1537*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    *1528*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    5*1585*C

        
宝钢镀锌 440WD+Z    5*1585*C

        
宝钢镀锌 440WD+Z    3*1530*C

        
宝钢镀锌 HC420/780TRD+Z    3*1530*Ce473ba743f792b4eebbd835bd4dce3a9_jpg

        
订购,,,,,和的数据

        
订购时,用户必要供以下数据:

        
a. 本公司基准号

        
b. 商标

        
c. 涂层典型与涂层大规模的

        
d. 面对构架、面对处置与面对大规模的

        
e. 说明书和标出尺寸精确(包罗厚度)、宽度)

        
f. 粗糙度精确

        
g. 分量

        
h. 包装方法     

        
痕迹客服 痕迹人:高先生 021-3631567手持机:18930538057

        
传 真:36315657

        
Q  Q : 2336639032

        
 。

        
功能成绩:免得你换得产额,,对压延制品的功能有不理解的局部的或许您先前在制图、冲压、折弯、成绩的长和安心旁边是无法处理的。,请赚取给笔者。,笔者将处置你方产额中呈现的成绩。,规定咨询风景。。

        
开动机器成绩:免得你的产额必要开动机器,请在开动机器前新闻快报您必要的标出尺寸。,笔者将推理您的标出尺寸企图开动机器费。,特别开动机器标出尺寸(如小方格),本钱可能性高等的。

        
开动机器费价钱:

        
1:开平(3吨以下),每卷300元。,3吨在上的,80/吨,大吨位和特别datum的复数。,普通Q23 5Bdatum的复数,   10吨在上的,每吨35元。

        
2:带钢(3吨以下),推理你的标出尺寸,35-100MM宽,1000每卷。3吨在上的,每吨200狂跳。)具   体的分条标出尺寸,请向笔者新闻快报。,笔者将推理你方的详细说明书给你企图。。

        
3:特别说明书(如** 1250×100) 就是这样开动机器准则关涉小型飞剪。,开动机器费每吨500狂跳。下面点查了大约例。   子,供咨询应用,请给笔者详细标出尺寸。,笔者将供即时的企图。。

        
反省成绩:钢铁产额被徘徊为优质产品。,一致灾害,分选度,可使用才,免职品,产额面对梗概等种类,免得是真的,笔者供真正的大规模的保证。,如为安心一致灾害典型,缺席提到大规模的反对。。我公司供的压延制品,所有些人价钱都是按价钱计算的。,你可以在回去后称一下灾害。,请担心换得。

        
上组织工作和选票:产额开动机器结束后,,概括地说,笔者会改编乐曲1-2天。

组织工作公司

        把你的灾害打发走。,根 推理你的地理位置不同的。,通常在1-7天内。,西藏、新疆、青海和安心偏僻地域必要按学时计算。,推理间隔和路途运输情况企图货运列车。,笔者将为您选择最好的大规模的。、快的最获得安全的组织工作发出车,免得你有本身的车,就把灾害逮捕来。,你可以指示方向从笔者公司存在提货单。。

        
在您换得笔者的商品较晚地,,笔者公司将在就是同一个月把发票寄给你(免得一致)。””

        

供应宝钢镀锌HC420/780TRD+Z

        免得您对笔者的产额或发球者感兴趣,,请痕迹笔者,笔者的营业范围是冷轧纸(汽车用钢),种类钢,高紧张钢,拉深、冷轧等。、热轧卷材(汽车用钢),大梁钢,高紧张钢,耐磨板等。、热浸镀锌卷材、酸洗盘管、也出口压延制品等。。,上海捷杰实业有限公司将持续为您供发球者。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注